نوشته‌ها

موزه ملی علوم و فناوری ایران برگزار می کند!

موزه ملی علوم و فناوری ایران این جمعه ۱۰ شهریور ماه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ ششمین کنفرانس سار خود را برگزار می نماید.

آپ وارد: نماد خلاقیت OrangeInk

نماد خلاقیت در آرنجینک یک تاس نارنجی است به نام آپ وارد که به ما و شما کمک می کند دینامیک های ذهنی مان را افزایش دهیم و خلاق تر باشیم.

تصویر لوگوی تیم نوآوری باز آرنجینک

تیم نوآوری باز OrangeInk

در اسفند سال گذشته زمانیکه در آرنجینک به بازنگری بر مسیر گذشته مشغول بودیم و جدی تر و با انگیزه ی بالاتری به طراحی ادامه ی مسیر می اندیشیدیم، همراهان و مخاطبان بالقوه ی خودمان را به چالش کشیدیم!