دیالوگ سازمانی با مدیرم! مروری بر افکارسنجی مهرماه 1400 بنیاد آرنجینک

/
در محیط‌های کاری مسائل و مشکلاتی داریم که دیالوگ درباره آن‍ها با افراد «مرتبط و مفید» مانند مدیر تیم یا منابع انسانی می‌تواند کمک کند. افکارسنجی آرنجینک بررسی می‌کند.
31

رویداد تا کنون برگزار کرده‌ایم.

133

نفر منحصر به فرد تا کنون به رویدادهای آرنجینک اعتماد کرده‌اند.

241

شرکت کننده تا کنون رویدادهای ما را تجربه کرده‌اند.

7

پروژه‌ی همکاری سازمانی تا کنون انجام داده‌ایم.

آرنجینک، مورد اعتماد بهترین‌ها