مصاحبه شغلی و این بازی‌های خطرناک!

/
مصاحبه شغلی در کشورمان دارد مرزهای عجیب و غریب بودن را رد می‌کند! در این نوشته به برخی از این تِرندهای فیک در فرآیند مصاحبه شغلی می‌پردازیم.
28

رویداد تا کنون برگزار کرده‌ایم.

73

نفر منحصر به فرد تا کنون به رویدادهای آرنجینک اعتماد کرده‌اند.

178

شرکت کننده تا کنون رویدادهای ما را تجربه کرده‌اند.