ابتدا مصاحبه شغلی یا ارزیابی فنی؟ مروری بر افکارسنجی آذرماه 1400 بنیاد آرنجینک

/
به نظر شما کدامیک در یک فرآیند استخدام در مجموع برآیند مفیدتری خواهد داشت؟ ابتدا مصاحبه شغلی یا ارزیابی فنی؟ این موضوع نظرسنجی آذرماه 1400 آرنجینک بود.
34

رویداد تا کنون برگزار کرده‌ایم.

134

نفر منحصر به فرد تا کنون به رویدادهای آرنجینک اعتماد کرده‌اند.

254

شرکت کننده تا کنون رویدادهای ما را تجربه کرده‌اند.

8

پروژه‌ی همکاری سازمانی تا کنون انجام داده‌ایم.

آرنجینک، مورد اعتماد بهترین‌ها