گزارش نهمین فوروم آینده پژوهی HR آرنجینک

/
کار در طول زمان چه مفاهیم بنیادین را از انسان گرفته؟ فوروم آینده‌پژوهی آرنجینک در نهمین نشست خود با موضوع «انسان و کار، هویت‌های گمشده» بررسی می‌کند.
28

رویداد تا کنون برگزار کرده‌ایم.

73

نفر منحصر به فرد تا کنون به رویدادهای آرنجینک اعتماد کرده‌اند.

178

شرکت کننده تا کنون رویدادهای ما را تجربه کرده‌اند.