شرکت راهکارهای پویا نارنجی / شماره ثبت: 596101

10

پروژه‌ی همکاری سازمانی تا امروز انجام داده‌ایم.

44

رویداد تا امروز برگزار کرده‌ایم.

134

نفر منحصر به فرد تا امروز به رویدادهای آرنجینک اعتماد کرده‌اند.

299

شرکت کننده تا امروز رویدادهای ما را تجربه کرده‌اند.

آرنجینک، مورد اعتماد بهترین‌ها

کافه آی تی

مجله آرنجینک

کیفیت کار و رهبران بدون عنوان! مروری بر افکارسنجی بهمن‌ماه 1400 بنیاد آرنجینک

/
هنوز هم کیفیت کار بالا که بشود حداکثر تلاش‌ها، کوتاه نیامدن‌ها و حساسیت‌های ارائه دهنده‌ی آن را تشخیص داد تحسین برانگیز است؟ راهنمای پرورش رهبران بدون عنوان

آزار جنسی چیست؟

/
آزار جنسی چیست؟ آیا ما مثال‌هایی از آن را مثلا در محیط کار به یاد می‌آوریم؟ ترجمه‌ی مقاله‌ای از سازمان ملل متحد را در آرنجینک می‌خوانیم.

ابتدا مصاحبه شغلی یا ارزیابی فنی؟ مروری بر افکارسنجی آذرماه 1400 بنیاد آرنجینک

/
به نظر شما کدامیک در یک فرآیند استخدام در مجموع برآیند مفیدتری خواهد داشت؟ ابتدا مصاحبه شغلی یا ارزیابی فنی؟ این موضوع نظرسنجی آذرماه 1400 آرنجینک بود.

اطلاعیه

بزودی در این مکان «کار/گاه» افتتاح می‌گردد.