گزارش هفتمین فوروم آینده پژوهی HR آرنجینک

/
اینکه ابَرتعاریف HR چه هستند و پس از شروع کرونا و تاثیرات عمیق‌ش بر کار و شغل چه خواهند شد، موضوع هفتُمین نشست آینده‌پژوهی منابع انسانی آرنجینک بود.
26

رویداد تا کنون برگزار کرده‌ایم.

73

نفر منحصر به فرد تا کنون به رویدادهای آرنجینک اعتماد کرده‌اند.

173

شرکت کننده تا کنون رویدادهای ما را تجربه کرده‌اند.