مصاحبه شغلی و این بازی‌های خطرناک!

/
مصاحبه شغلی در کشورمان دارد مرزهای عجیب و غریب بودن را رد می‌کند! در این نوشته به برخی از این تِرندهای فیک در فرآیند مصاحبه شغلی می‌پردازیم.
31

رویداد تا کنون برگزار کرده‌ایم.

133

نفر منحصر به فرد تا کنون به رویدادهای آرنجینک اعتماد کرده‌اند.

241

شرکت کننده تا کنون رویدادهای ما را تجربه کرده‌اند.

4

پروژه‌ی همکاری سازمانی تا کنون انجام داده‌ایم.