گزارش سومین فوروم آینده پژوهی HR آرنجینک

/
سومین فوروم آینده پژوهی HR آرنجینک با بررسی موضوع عدم قطعیت و تحمل ابهام در مدیریت منابع انسانی به مدیریت حمیدرضا افراش نشستی سرشاز از کسب اطلاعات ناب بود.

۲۳

رویداد تا کنون برگزار کرده‌ایم.

۶۷

نفر منحصر به فرد تا کنون به رویدادهای آرنجینک اعتماد کرده‌اند.

۱۵۱

شرکت کننده تا کنون رویدادهای ما را تجربه کرده‌اند.