گزارش ششمین فوروم آینده پژوهی HR آرنجینک

/
انتظار می رود محتوا و فرم مصاحبه شغلی در دوران پس از کرونا چه تغییری بکند؟ فوروم آینده‌پژوهی آرنجینک در ششمین نشست خود این موضوع را تحلیل می‌کند.
26

رویداد تا کنون برگزار کرده‌ایم.

73

نفر منحصر به فرد تا کنون به رویدادهای آرنجینک اعتماد کرده‌اند.

173

شرکت کننده تا کنون رویدادهای ما را تجربه کرده‌اند.