گزارش اولین فوروم آینده پژوهی HR آرنجینک

/
هفته‌ی نخست فوروم آینده پژوهی HR آرنجینک با حضور مدعوین گرامی برگزار شد. موضوع فوروم مهارت‌های نرم در بحران کرونا و همچنین معرفی فوروم آینده پژوهی HR آرنجینک بود.
کاشی پلاک برنامه‌های سال پنجم بنیاد آرنجینک

برنامه‌های سال پنجم بنیاد آرنجینک

/
در سال پنجم فعالیت آرنجینک سعی خواهیم کرد بر روی سه موضوع پروژه اتاق زرد، باشگاه وفاداری و پروژه یک قرن مهارت‌آموزی شغلی متمرکز شویم. لطفا همراهمان باشید.

در باب اهمیت امنیت شغلی

/
امنیت شغلی چیست؟ امنیت شغلی چه چیزی را تضمین می کند؟ و چگونه می توانیم امنیت شغلی مان را تضمین کنیم؟ این جستار ما را در کشف سوالات مان یاری می نماید.

صبح خلاق تهران به روایت شادی!

/
به مناسبت روز تهران، شادی فضل نویسنده‌ی آرنجینک از تجربه‌ی شرکت در رویداد حرفه‌ای صبح خلاق تهران می‌گوید! این شما و این صبح خلاق تهران به روایت شادی!
پیشنهاد پاییزانه‌ی آرنجینک، صحبتی با خوانندگان

از پاییز شخصی‌ترین فصل را «برای خودت» بساز، یا بگذار پاییز برای تو شود!

/
پاییز را برای خودت کن. از آن شخصی‌ترین فصل را برای خودت بساز. چیزی مثل یک فیلم شخصی به شدت ضد پیرنگ! پیشنهاد آرنجینک این است که برای خودت خوب وقت بگذاری.
تصویر ورودی مقالات و جستارهای آرنجینک
تصویر ورودی اخبار آرنجینک
تصویر ورودی کلکسیون آرنجینک