صبح خلاق تهران به روایت شادی!

/
به مناسبت روز تهران، شادی فضل نویسنده‌ی آرنجینک از تجربه‌ی شرکت در رویداد حرفه‌ای صبح خلاق تهران می‌گوید! این شما و این صبح خلاق تهران به روایت شادی!
پیشنهاد پاییزانه‌ی آرنجینک، صحبتی با خوانندگان

از پاییز شخصی‌ترین فصل را «برای خودت» بساز، یا بگذار پاییز برای تو شود!

/
پاییز را برای خودت کن. از آن شخصی‌ترین فصل را برای خودت بساز. چیزی مثل یک فیلم شخصی به شدت ضد پیرنگ! پیشنهاد آرنجینک این است که برای خودت خوب وقت بگذاری.

به بن بست رسیده‌ای؟ شاید زمان یک گفتگوی حساس باشد!

/
این روایت چگونگی خراب شدن اوضاع است، وقتی یک گفتگوی حساس شاید تنها راه حل بازگشت به حس خوب یک همکاری طولانی مدت است! هفت مرحله ی یک گفتگوی حساس کدامند؟

از گفتگوی حساس فرار نکنید

/
چرا نباید از گفتگوی حساس فرار کنیم؟ آیا آن‌ها خطرناک‌ند؟ و چه موقعیت‌هایی آن‌ها را حساس می‌کند؟ با مطالعه این جستار شاید عاشق گفتگوهای حساس شوید!
رانندگی در جاده ی لغزنده، به مثابه ی خلق گفتگوی حساس

گفتگوی حساس!

/
کیفیت زندگی شما حاصل چگونگی گفتگوها و مکالمات شماست. آگاهی از روش مواجهه با گفتگوهای حساس می تواند برگ برنده ی ما در مکالمات روزمره باشد.

ثانیه های بیم و امید؛ آشنایی با اسماعیل میرفخرایی

/
در سومین پرتره از پروژه مریم میرزاخانی، آرنجینک سراغ عالیجناب اسماعیل میرفخرایی رفته است. این شما و این ثانیه هایی از بیم و امید.
تصویر ورودی مقالات و جستارهای آرنجینک
تصویر ورودی اخبار آرنجینک
تصویر ورودی کلکسیون آرنجینک