در مشاوره منابع انسانی ما چه اتفاقی می افتد؟

سیر رشد نگاه ها از مدیریت نیروی انسانی تا مدیریت منابع انسانی و نگاه مدرن مدیریت سرمایه های انسانی مفهومی لوکس و ویترینی نیست؛ این رشد مفاهیم را بایستی ارج نهاد و در عمل آن ها را در محیط های کاری پیاده سازی نمود. از چارت سازمانی کسب و کار شما تا چیدمان فیزیکی شرکت شما در مدیریت بهینه ی سرمایه های انسانی موثر هستند. مشاوره منابع انسانی آرنجینک به ما یک فرصت همکاری خوب می دهد تا ما در محیط کاری شما حاضر شویم، آنچه در مدیریت و رهبریت منابع انسانی تیم شما می گذرد را خیلی دقیق با پروتکل های مربوطه بسنجیم، با یک چک لیست دقیق سلامت HR جاری در شرکت شما را بدون جانبداری و منطبق بر واقعیات ارزیابی کنیم و در نهایت راهکارهای علمی بهینه سازی مدیریت سرمایه های انسانی شما را معرفی کنیم.

پروژه های مشاوره مدیریت منابع انسانی آرنجینک با توجه به نیاز شما و طرح مساله در سازمان شما می توانند متفاوت باشند. برای مثال ما تا کنون هم پروژه ای داشته ایم درباره ی چیدمان دپارتمان ها و تسهیل روابط منابع انسانی یک شرکت صنعتی، و هم پروژه ای با موضوعیت بهبود روابط حوزه ی ریاست و کارمندان یک سازمان، و هم پروژه ای با هدف تحلیل ضعف های چارت سازمانی یک کسب و کار که بهره وری انسانی و محصولی آن را تحت تاثیر قرار داده بود. در مشاوره مدیریت منابع انسانی آرنجینک شما فرصت رصد شدن از بیرون به ساز و کار سازمانی خود می دهید؛ و پذیرای یک ارزیابی اصولی منطبق بر جدیدترین یافته های HR در کلاس جهانی می شوید.

ما به دیالوگ بسیار علاقه مندیم و آن را فارغ از نتیجه ی آن که می تواند به همکاری سازمانی ما با شما بیانجامد مفید می دانیم. پس فرصت آشنایی ما با خودتان را به ما بدهید تا بیشتر درباره ی یک پروژه ی مشاوره مدیریت منابع انسانی با هم گفتگو کنیم. روی ما حساب کنید.

پیشنهاد مطالعه