جمعیت امام علی (ع)

همکاری‌های سازمانی راهکارهای پویا نارنجی

سال 1394

پروژه همکاری سازمانی راهکارهای پویا نارنجی و جمعیت امام علی (ع) محور کاری زیر را شامل می‌شود:

  1. برگزاری کارگاه آموزشی سخن‌سواری برای نوجوانان

جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) یک سازمان مردم‌نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی می‌باشد. جمعیت امام علی (ع) از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغار کرده و در سال ۱۳۸۴ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسیده است و هم‌اکنون فعالیت‌های خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند.جمعیت در سال 1389 موفق به دریافت مقام مشورتی خاص و سال 1397 مقام مشورتی عام شورای امور اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل شده است.