شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان

همکاری‌های سازمانی راهکارهای پویا نارنجی

سال 1401

پروژه همکاری سازمانی راهکارهای پویا نارنجی و شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان محورهای کاری زیر را شامل می‌شود:

  1. طراحی فرآیند استخدام
  2. اجرای فرآیند استخدام

هاکوپیان برند فاخر و با کیفیت پوشاک ایرانی است که با بیش از پنج دهه تجربه همچنان با خلاقیت و ممارست به شیک‌پوشی ایرانیان می‌اندیشد. هاکوپیان باور دارد «زندگی ارزشمند است».