شرکت تخصصی مهندسی دریاپالا انرژی

همکاری‌های سازمانی راهکارهای پویا نارنجی

سال 1402

پروژه همکاری سازمانی راهکارهای پویا نارنجی و شرکت تخصصی مهندسی دریاپالا انرژی محورهای کاری زیر را شامل می‌شود:

  1. دوره کارگاهی ایمیلینگ و مکاتبات سازمانی با رویکرد English for Employability

سال 1400 و 1401

پروژه همکاری سازمانی راهکارهای پویا نارنجی و شرکت تخصصی مهندسی دریاپالا انرژی محورهای کاری زیر را شامل می‌شود:

  1. مطالعه سیستم، پژوهش و تحلیل ساختار مدیریت منابع انسانی
  2. تدوین هرم چشم‌انداز و ماموریت شرکت
  3. طراحی روش‌نامه تشکیل پروفایل منابع انسانی شرکت
  4. طراحی روش‌نامه A2Z استخدام در شرکت
  5. آسیب‌شناسی شرح‌های شغلی مدیران

شرکت تخصصی مهندسی دریاپالا انرژی مجموعه‌ای توانمند در طراحی و انجام پروژه‌های تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و آب و فاضلاب است.