فیدبک دستاوردهای سیستم را زیادتر می‌کند. در علمِ کنترل داریم که فیدبک مثبت اگر همیشگی باشد منجر به متلاشی شدن سیستم می‌شود. درست همینجاست که تلاقی جالبی بین علوم مدیریتی و مهندسی پدیدار می‌شود: فیدبک منفی به پایستاری سیستم کمک می‌کند.

فیدبک مثبت، فیدبک منفی؛ کدام فیدبک؟

اما منظور از فیدبک چیست؟ فیدبک می‌تواند یک تایید ساده، ولی به‌موقع روی یک فرآیند در حال اجرا باشد، یا برساخت تلاش‌‌های اصلاحی روی روندی باشد که خروجی مطلوب را از لحاظ فنی، همخوانی روش‌ها و یا صحت استراتژی نمایش نمی‌دهد. فیدبک چه به صورت رسمی یا دوستانه باشد، از نگاه مدیریت مدرن منابع انسانی نیازمند وجود کانال‌های فیدبک در مجموعه است که آگاهانه و در گلوگاه‌های درست و هوشمندانه خلق شده است. در یک سیستم با شعور استراتژی متعالی، انواع فیدبک‌های مثبت و منفی از جانب ناظران سیستم، کارشناسان مجموعه و مدیران سازمان در حال ارائه و دریافت است.

فیدبک مثبت که چرایی تایید را بیان نمی‌کند در یک سیستم فیدبک عالی جایی ندارد، همانگونه که یک فیدبک منفی که راهکارهایی برای به‌تر شدن و نیک‌بودی مجموعه عنوان ارائه نمی‌دهد. طراحی سیستم فیدبک و Kudos به روش آرنجینک به شما کمک می‌کند کانال‌هایی بیآفرینید که همه‌ی بازخوردهای منفی و مثبت دیده شوند، فیدبک‌های منفی با راهکارهای بهبود روش‌ها همراه باشند، فیدبک‌های مثبت با تببین چرایی وجود، خود را تقویت کنند، و حالِ خوب منابع انسانی در مجموعه به خوبی لحاظ شود.

ما در آرنجینک باور داریم

مدیریت منابع انسانی اثربخش بدون توجه به کیفیت روابط انسانی امکان‌پذیر نیست.

طراحی سیستم فیدبک و Kudos به روش آرنجینک

برای دریافت مشاوره و خرید سرویس طراحی سیستم فیدبک آرنجینک قسمت‌های زیر را پر کنید.

2 + 5 = ?