شرکت صنایع دریافن قشم (صدف)

همکاری‌های سازمانی راهکارهای پویا نارنجی

سال 1395

پروژه همکاری سازمانی راهکارهای پویا نارنجی و شرکت صنایع دریافن قشم (صدف) محور کاری زیر را شامل می‌شود:

  1. برگزاری کارگاه آموزشی تفکر انتقادی و روش حل مساله برای مدیران و کارکنان

شرکت صدف به عنوان یکی از پیشگامان صنعت نفت و گاز ذر زمینه ارائه خدمات مهندسی، خرید و ساخت از جمله نصب سکوها و عرشه سکوهای دریایی، حمل و نصب سازه‌های سنگین دریایی (تا وزن سه هزار تن)، کابل‌گذاری و لوله‌گذاری زیر دریا و در خشکی، پوشش‌دهی لوله‌های نفت، گاز، آب و پتروشیمی (شامل: پوشش انامل و بتن برای لوله‌های زیر دریا، پوشش‌دهی داخل و خارج با مواد اپوکسی و پلی اورتان)، نجات کشتی‌های مغروقه، حفاری در دریا، لوله‌گذاری از خشکی به دریا، نصب و نگهداری پایانه‌های بارگیری سوخت در دریا و ساخت و تعمیر اسکله فعالیت می‌کند.