صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

همکاری‌های سازمانی راهکارهای پویا نارنجی

سال 1395

پروژه همکاری سازمانی راهکارهای پویا نارنجی و رادیو و تلویزیون ایران محورهای کاری زیر را شامل می‌شود:

  1. طراحی فرآیند استخدام / شبکه پویا
  2. اجرای فرآیند استخدام / شبکه پویا

«کانال پویا» یکی از کانال‌های شبکه تلویزیونی کودک و وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این کانال، هر روز، برنامه‌های تلویزیونی خود را برای خردسالان فارسی‌زبان زیر شش سال پخش می‌کند.