کافه آی‌تی

همکاری‌های سازمانی راهکارهای پویا نارنجی

سال 1395

پروژه همکاری سازمانی راهکارهای پویا نارنجی و شرکت تخصصی مهندسی دریاپالا انرژی محور کاری زیر را شامل می‌شود:

  1. برگزاری کارگاه آموزشی نگارش ایمیل انگلیسی
کافه آی تی

«کافه آی‌تی جاییه برای همه‌ی اونایی که ایده دارن و دنبال یه جای خوب میگردن برای اجرا کردنش.»