نوشته‌ها

اجرای دومین کمپین در این تابستان هر هفته یک کتاب بخوانیم

دومین کمپین هر هفته یک کتاب بخوانیم در تابستان ۹۶ با معرفی یازده کتاب و یک مجله، جمعه ۳۱ شهریور ماه به کار خود پایان داد.

دوباره تابستان، دوباره کتاب

تابستان ۹۶ نیز با یک جین کتاب که با وسواس انتخاب شده اند، با شمایلی متفاوت و ماندگار به سراغ کمپین کتابخوانی مان رفتیم و می خواهیم هر هفته یک کتاب بخوانیم!

گزارشی بر فعالیت دو فاز نخست کتابخانه ی نارنجی

فاز یکم کتابخانه ی نارنجی روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۵ به کار خود پایان داد. با پایان فاز یکم گزارشی از عملکرد دو فاز نخست کتابخانه ی نارنجی — فاز صفرُم و فاز یکم — ارائه می گردد.