رپرتوار تمام پروژه های ترویجی آرنجینک در جستجوی دانایی

برخی از این پروژه ها موفق و برخی ناموفق بوده‌اند!

اینجا موزه ای کوچک و جمع و جور از زمان است. زمان به وقت آرنجینک در زمانه ای که شتاب اگرچه هدیه ای از سرعت و ناایستایی برایمان به ارمغان می آورد، اما ما فکر می کنیم مکث باید کرد گاهی. باید بایستیم و برای خودمان وقت بگذاریم که تمرکز در عین جستجوگری ست که انسان قرن تازه را به همان کیفیتی می رساند که کشف کند، وسعت پیدا کند و عالی شود. موزه ی زمان آرنجینک دالان هایی دارد منتهی به سالن هایی خُرد و بزرگ که هر یک نمایشگر تلاشی ست با حضور شما از جنس آگاهی و بر مسیر دانایی نه به آن معنا که از دانایی نشات گرفته، که به مفهوم جویندگی دانایی. دانایی در آرنجینک از دنیایی انتزاعی نیست و ساده و بدون پیچیدگی همان کشف بیشتر خود، توسعه فردی، توسعه شغلی و به خدمت گرفتن خلاقیت در مسیر نوآوری ست.

جستجوی دانایی در جهان کتاب ها مزه ی خودش را دارد. می گویند هیچ کتابی خودش را به ما تحمیل نمی کند و ما باید آنِ آن را بجوییم. ویدیوهای TED سال هاست گستره ی دانستن را بیشتر می گسترانند. موسم مدرسه و کتب هنوز هم که هنوز است بهانه ای ست در پیِ چگونه دانا شدن. دایره ی دانایی دیالوگی طولانی بود بر مدار توسعه فردی و پیشرفت شغلی. کتابخانه ی نارنجی محفلی بود باز هم از کتاب ها. برخی از این پروژه ها موفق و برخی نه آنچنان موفق بودند. تا زمان بگذرد و فرصت مطالعه و تحلیل دقیق تر هر یک را بیابیم. تا زمان بگذرد و در پروژه های اکنون و آینده بهتر عمل کنیم. تا زمان بگذرد و این موزه ی زمان مان غنی تر شود.

پروژه های سال 1399

فوروم آینده‌پژوهی HR آرنجینک

پروژه های سال 1398

پروژه اتاق زرد

باشگاه وفاداری آرنجینک

یک قرن مهارت‌آموزی شغلی

پروژه های سال 1397

طراحی پروژه و فراخوان
ثبت نام کنندگان
پذیرفته شدگان
کارگاه های آموزشی
داوری پروژه های پایانی و آغاز همکاری

پروژه ی مریم میرزاخانی کاری از نهاد آموزشی و مشاور آرنجینک و تیم نوآوری باز آرنجینک است که امید دارد به تولید محتوای وب فارسی با کیفیت درجه یک جهت معرفی ایرانیان درخشان در گوشه و کنار جهان بپردازد. شناخت بهتر آن ها می تواند الهام بخش درخشش آینده ی بسیاری از جوانان و نوجوانان ایران باشد.

پروژه های سال 1396

دایره ی دانایی

لوگوی دایره ی دانایی، پروژه ای در جستجوی دانایی از آرنجینک

پروژه های سال 1395