رپرتوار تمام پروژه های ترویجی آرنجینک در جستجوی دانایی

برخی از این پروژه ها موفق و برخی ناموفق بوده‌اند!

اینجا موزه ای کوچک و جمع و جور از زمان است. زمان به وقت آرنجینک در زمانه ای که شتاب اگرچه هدیه ای از سرعت و ناایستایی برایمان به ارمغان می آورد، اما ما فکر می کنیم مکث باید کرد گاهی. باید بایستیم و برای خودمان وقت بگذاریم که تمرکز در عین جستجوگری ست که انسان قرن تازه را به همان کیفیتی می رساند که کشف کند، وسعت پیدا کند و عالی شود. موزه ی زمان آرنجینک دالان هایی دارد منتهی به سالن هایی خُرد و بزرگ که هر یک نمایشگر تلاشی ست با حضور شما از جنس آگاهی و بر مسیر دانایی نه به آن معنا که از دانایی نشات گرفته، که به مفهوم جویندگی دانایی. دانایی در آرنجینک از دنیایی انتزاعی نیست و ساده و بدون پیچیدگی همان کشف بیشتر خود، توسعه فردی، توسعه شغلی و به خدمت گرفتن خلاقیت در مسیر نوآوری ست.

جستجوی دانایی در جهان کتاب ها مزه ی خودش را دارد. می گویند هیچ کتابی خودش را به ما تحمیل نمی کند و ما باید آنِ آن را بجوییم. ویدیوهای TED سال هاست گستره ی دانستن را بیشتر می گسترانند. موسم مدرسه و کتب هنوز هم که هنوز است بهانه ای ست در پیِ چگونه دانا شدن. دایره ی دانایی دیالوگی طولانی بود بر مدار توسعه فردی و پیشرفت شغلی. کتابخانه ی نارنجی محفلی بود باز هم از کتاب ها. برخی از این پروژه ها موفق و برخی نه آنچنان موفق بودند. تا زمان بگذرد و فرصت مطالعه و تحلیل دقیق تر هر یک را بیابیم. تا زمان بگذرد و در پروژه های اکنون و آینده بهتر عمل کنیم. تا زمان بگذرد و این موزه ی زمان مان غنی تر شود.

پروژه های سال 1398

پروژه اتاق زرد

باشگاه وفاداری آرنجینک

یک قرن مهارت‌آموزی شغلی

پروژه های سال 1397

طراحی پروژه و فراخوان
ثبت نام کنندگان
پذیرفته شدگان
کارگاه های آموزشی
داوری پروژه های پایانی و آغاز همکاری

پروژه ی مریم میرزاخانی کاری از نهاد آموزشی و مشاور آرنجینک و تیم نوآوری باز آرنجینک است که امید دارد به تولید محتوای وب فارسی با کیفیت درجه یک جهت معرفی ایرانیان درخشان در گوشه و کنار جهان بپردازد. شناخت بهتر آن ها می تواند الهام بخش درخشش آینده ی بسیاری از جوانان و نوجوانان ایران باشد.

پروژه های سال 1396

دایره ی دانایی

لوگوی دایره ی دانایی، پروژه ای در جستجوی دانایی از آرنجینک

پروژه های سال 1395