ما چه کسانی را برای شما استخدام می کنیم؟

تجربه ی برگزاری بیش از 500 مصاحبه ی شغلی تا کنون در مسئولیت های مختلف به ما کمک می کند:

یک. روند درست استخدام برای نیازهای شغلی شما طراحی کنیم؛

دو. فرم استخدام استاندارد با توجه به موقعیت شغلی مورد نیاز شما تولید کنیم؛

سه. فرم ها و رزومه های مختلف را با توجه به بالاترین استانداردهای کلاس جهانی استخدام بررسی و بهترین آن ها را انتخاب کنیم؛

چهار. مصاحبه ی شغلیِ با کیفیت با در نظرگیری مهارت های نرم شغلی و توانمندی ها را به صورت حضوری یا آنلاین و به زبان های فارسی و یا انگلیسی برگزار کنیم؛

پنج. نتایج روند جذب سرمایه های انسانی را در قالب گزارشی کامل و مکتوب ارائه دهیم.

آرنجینک این آمادگی را دارد یک یا چند مرحله از لیست بالا را در قالب یک پروژه ی همکاری سازمانی برای شما انجام دهد. نگاه ما در استخدام، نگاه اهمیت سرمایه های انسانیِ آینده ی محیط کار شماست. ما آنچه در مدیریت منابع انسانی می گذرد را دوست داریم و سال ها آن ها را انجام داده ایم. ما فکر می کنیم منابع انسانی بزرگترین سرمایه های یک تیم یا مجموعه هستند و بهتر است به چیزی فراتر از HR برسیم. 

یک استخدام موفق انتهای یک اتفاق حرفه ای نیست، آغاز یک همکاری طولانی مدت است. ریز فاکتورهای تصمیم گیری در آغاز همکاری با یک نفر منطبق بر اصول مدیریت و رهبریت منابع انسانی HR آنچنان مهم است که می تواند به تجربه ی موفقی چون تربیت سرمایه های انسانی آینده ی شرکت شما بیانجامد، یا در صورت عدم توجه به جزییات و متغیرهای تصمیم گیری کیفی به بزرگترین هزینه ی تیم شما یعنی یک استخدام اشتباه منتهی شود. آرنجینک کنار شما می ایستد تا پروسه ی استخدام بهتری را طراحی و اجرا کنید. با ما تماس بگیرید. روی ما حساب کنید.