چرا بسته‌های رویداد‌های درون سازمانی ما به سازمان یا شرکت شما کمک می کنند؟

رویداد های آموزشی آرنجینک برندی خوش نام در آموزش هستند. تجربه سال ها فعالیت و پژوهش در مدیریت منابع انسانی و سرمایه های انسانی ما را وادار می کند در کارمان جنون کیفیت داشته باشیم. برای ما کار تمیز که به جزییات آن ساعت ها فکر کرده ایم اهمیت فراوانی دارد. بسته های رویداد های درون سازمانی آرنجینک طیف متنوعی از آموزش های مدرن و جذاب را شامل می شود که می تواند روح حاکم بر تیم شما در شرکت یا کسب و کارتان را تازه کند. ما قبل از برگزاری هر رویداد با شما به اندازه ی کافی دیالوگ می کنیم تا بهترین آموزش را برای نیازهای شما در آن بسته ی کارگاهی تدوین کنیم و ارائه دهیم. آموزش پیشه ی ما است و طراحی و پیاده سازی یک آموزش مدرن برای ما چالشی لذت بخش است.

بسته‌ی ©کارگاه‌های چیستا

بسته ی ©کارگاه های چیستا شامل 3 کارگاه توسعه فردی و موفقیت است.  ©کارگاه های چیستا یک سرمایه گذاری مطمئن روی سرمایه های انسانی شرکت شما هستند.

 • ارتقای بهره وری شخصی/ 3 ساعت

  توانش ها: ذهنیت رشد؛ چالش ها و فرصت های مثبت اندیشی؛ ZDT، اندیشه مثبت؛ ترس از موفقیت

 • کارگاه تفکر مدیریت زمان و مدیریت کارها/ 4 ساعت

  توانش ها: تفکر دسته بندی شده؛ ماتریس مدیریت زمان؛ تیک تیک؛ ترلو

 • کارگاه داستان TED زندگی شما/ 3 ساعت

  توانش ها: بازنگری؛ رهبریت شخصی؛ روایت تصمیم ها و شهامت ها؛ QR Code شما؛ برند شخصی اورجینال

بسته‌ی ©کارگاه‌های تارا

با ©کارگاه های تارا به کارمندان خود کمک کنید در مسئولیت و شغل خود بدرخشند. بسته ی ©کارگاه های تارا شامل چهار کارگاه زیر است.

 • کارگاه مهارت های نرم شغلی/ 4 ساعت

  توانش ها: مهارت های نرم شغلی؛ اهمیت مهارت های نرم شغلی در توسعه شغلی؛ دیالوگ؛ تفکر انتقادی؛ رویکرد راه حل-محور

 • کارگاه رهبریت ناب تیم/ 4 ساعت

  توانش ها: از مدیریت تا رهبریت؛ اصول کنترل مدرن در رهبریت تیم؛ آنالیز نمودارهای بلیک و موتون و هِرسی و بلانشارد؛ هوش تیمی؛ سینرژی

 • کارگاه نگارش ایمیل به زبان انگلیسی/ 4 ساعت

  توانش ها: اصول نگارش ایمیل حرفه ای به زبان انگلیسی

 • کارگاه پرزنتیشن به زبان انگلیسی/ 4 ساعت

  توانش ها: اصول ارائه حرفه ای به زبان انگلیسی

بسته‌ی ©کارگاه‌های ایدیا

همه ی آنچه شما از شناخت، رشد و گسترش خلاقیت از تیم کاری خودتان انتظار دارید با ©کارگاه های ایدیا قابل دستیابی هستند. بسته ی ©کارگاه های ایدیا دو کارگاه زیر را شامل می شود.

 • کارگاه تفکر انتقادی و روش حل مساله/ 4 ساعت

  توانش ها: تفکر تحلیلی؛ تفکر خلاقانه؛ تفکر انتقادی؛ روش حل مساله

 • کارگاه ایده پردازی و ایده بازی/ 3 ساعت

  توانش ها: راه های ایده پردازی؛ بازی با ایده؛ بازی ایده ها؛ ایده بازی