ما کنار شما می ایستیم تا به راه حل هایی ناب برسیم.

ما تیمی مستقل هستیم که به ارائه ی راه حل هایی برای توسعه فردی و موفقیت، پیشرفت شغلی و بهتر شدن کسب و کارها، و خلاقیتِ بیشتر و نوآوری علاقه مندیم. ما آنچه در مدیریت منابع انسانی می گذرد را دوست داریم و سال ها آن ها را انجام داده ایم. ما فکر می کنیم منابع انسانی بزرگترین سرمایه های یک تیم یا مجموعه هستند و بهتر است به چیزی فراتر از HR برسیم. ما در آرنجینک از تعریف چالش های جدید برای خودمان لذت می بریم، شیفته ی دیالوگ هستیم و آموخته ایم شکیبا باشیم. برای ما کار تمیز که به جزییات آن ساعت ها فکر کرده ایم اهمیت فراوانی دارد و جنون کیفیت داریم.

کارگاه ها و نشست های آرنجینک برند خوش نامی در آموزش هستند. آرنجینک کنار شما می ایستد تا پروسه ی استخدام بهتری را طراحی و اجرا کنید، یک فرهنگ سازمانی را در تیم تان خلق و یا تقویت کنید، چیدمان محل کارتان را بهینه سازی کنید، و یا پروژه ای را با کمترین اصطکاک از نقطه ی آغاز به نقطه ی پایان برسانید. برای مشورت در مورد جریان درست مدیریت و رهبریت یک HR خوب و کارآمد روی ما حساب کنید!

تصویر ورود به رویدادهای درون سازمانی؛ بخشی از همکاری های سازمانی آرنجینک
تصویر ورود به بخش مشاوره HR؛ بخشی از همکاری های سازمانی آرنجینک
تصویر ورود به صفحه ی ما استخدام می کنیم؛ بخشی از همکاری های سازمانی آرنجینک

ما در زمستان 1394 یک کارگاه آموزشی ایده پردازی و ارائه برای جمعیت امام علی (ع) برگزار کردیم. در تابستان 1395 یک پروسه ی استخدام مترجم شبکه ی کودک و نوجوان برای صدا و سیمای ایران طراحی و اجرا کردیم. در دیماه 1395 کارگاه تفکر انتقادی و روش حل مساله را برای شرکت کشتیرانی صنایع دریافن قشم (صدف) طراحی و برگزار کردیم. در زمستان 1395، پروسه ی استخدام مترجم را برای دفتر خدمات تخیلی مداد بنفش طراحی و اجرا کردیم. تیم آرنجینک امیدوار است اعتماد شما را کسب کند تا شما ارزیابی دقیق هارمونی عملکرد منابع انسانی، پروسه ی صحیح استخدام منابع انسانی مورد نیاز خود و آموزش توسعه شغلی و توسعه فردی آن ها برای تبدیل شدن به سرمایه های انسانی تیم کاری خود را به ما بسپارید.

آرنجینک، مورد اعتماد بهترین ها