مسیر اجرای فرآیندهای مدیریت منابع انسانی به گونه‌ای است که این قابلیت را دارد پس از مدتی بر مداری اتوماتیک جاری شود و اگر چه کارها به سهولت در حال انجام‌پذیری باشند، اما به دلایل متفاوت اعم از تکرارشوندگی، رسیدن و رساندن به ضرب‌الاجل‌های زمانی، غافل‌ماندگی و خروج فرآیندها از کانال‌های مشاهده و ارزیابی، از کیفیت کافیِ حتی روزهای نخستین خود برخوردار نباشند.

درست در این میان نقش آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی و فرآیندهای آن بیشتر آشکار خواهد شد. ما در آرنجینک اعتقاد داریم بهبود فرآیندها، تحلیل مسیرها، بازآفرینش استراتژی‌ها و نوآفرینش راهکارها اگر بدون مطالعه‌ی عمیق بر فرآیندهای جاری انجام پذیرد:

  1. ممکن است با هیجان به خلق راهکارهایی بیانجامد که کار نکنند،
  2. ممکن است تمام داده‌ها و اطلاعات مفید را مورد استفاده قرار ندهد و تصمیمات اشتباه بسازد،
  3. ممکن است یکی از فرصت‌های ارزشمند تغییرات مثبت در مدیریت و بدنه‌ی منابع انسانی مجموعه را بسوزاند.

آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی یک پروسه‌ی مطالعاتی با تاکید بر شاخص‌های HRM است که بنابر اجزای طرح همکاری سازمانی و اهداف هر بخش تعریف می‌شود. در این فاز از همکاری، ما با تعریف اهدافی قابل دسترس در بازه‌های زمانی مشخص ارکان مدیریت منابع انسانی مجموعه‌ی شما را طبق شاخص‌های زیر مورد مشاهده و ارزیابی قرار می‌دهیم، تحلیل‌های فنی آن‌ها را پیاده‌سازی می‌کنیم و سپس گزارش‌های مربوطه را تقدیم می‌کنیم:

آرنجینک - آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی و مطالعه سیستم - تحلیل روش ها و فرآیندهای ماکرو

|تحلیل روش‌ها و فرآیندهای ماکرو|

|آنالیز نمودارهای عملکردی رهبریت|

آرنجینک - آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی و مطالعه سیستم - مطالعه روابط انسانی و رفتارهای سازمانی

|مطالعه روابط انسانی و رفتارهای سازمانی|

آرنجینک - آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی و مطالعه سیستم - بررسی فرهنگ سازمانی جاری

|بررسی فرهنگ سازمانی جاری|

سرویس مطالعه سیستم و آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی آرنجینک چگونه کار می‌کند؟

در روند مطالعه فرآیندها و آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی آرنجینک، ما ساعاتی از پروژه را به گفت و شنود با برخی مدیران تیم‌ها و سرپرستی‌ها، ساعاتی به مصاحبه با برخی کارمندان، و ساعاتی نیز به گفت و گو با برخی بُرش‌ها از جامعه‌ی مشتری‌های شرکت با هماهنگی مدیریت محترم می‌پردازیم. سپس تحلیل داده‌ها را آغاز می‌کنیم و انتظارات از پروژه را با حفره‌های موجود، نقاط قوت و نقاطی که نیاز به ترمیم دارند مقابله می‌دهیم، و پیشنهادهای خودمان را نسبت به زمان‌بندی و فازهای مختلف همکاری سازمانی در راستای ارائه خدمات و راهکارهای HR تقدیم حضور می‌کنیم. این طور مطمئنیم که منابع زمانی، انسانی و مالی در مسیر طرح‌های بهبودی و بازآفرینی به صورت بهینه استفاده‌ می‌شوند، طراحی و تقویت فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با حوصله و به دور از هیجان پیاده‌سازی می‌شوند، و اقدامات به گونه‌ای اجرا می‌شوند که آینده‌پژوه و آینده‌نگر باشند، اکوسیستم فعلی محیط کاری را نادیده نگیرند، و تغییرات و توسعه پایدار رقم بخورد.

برای دریافت مشاوره و سفارش این سرویس قسمت‌های زیر را پر کنید.

2 + 6 = ?