کاشی پلاک برنامه‌های سال پنجم بنیاد آرنجینک

برنامه‌های سال پنجم بنیاد آرنجینک

در سال پنجم فعالیت آرنجینک سعی خواهیم کرد بر روی سه موضوع پروژه اتاق زرد، باشگاه وفاداری و پروژه یک قرن مهارت‌آموزی شغلی متمرکز شویم. لطفا همراهمان باشید.

با عضویت در خبرنامه ی نارَنگ اخبار آرنجینک را در ایمیل خود دریافت کنید.

تصویر تبلیغات نارنگ، خبرنامه ی خبرهای آرنجینک

نارَنگ‌های پیشین را ورق بزن