نوشته‌ها

از مدیریت منابع انسانی تا مدیریت سرمایه انسانی؛ قسمت اول

مکانیزم مدیریت نیروی انسانی چگونه است؟ در سیستم مدیریت نیروی انسانی مدیر داد می­ زند، کارمند از کرامت انسانی خود می­ گذرد و بدیهیات نیز امتیاز تلقی می شوند!