نوشته‌ها

«نه شنیدن» مهارتی مهمتر از «نه گفتن» است!