کارگاه آموزشی دیالوگ

عجب پدیده ای ست این دیالوگ. چه اختراع جالبی ست این پدیده. چقدر رمزآلود است این اختراع. چقدر مزه می دهد وقتی رموزش را کشف می کنی. این کشف بامزه چه کارهایی که نمی تواند بکند. کارهایی می تواند دیالوگ انجام دهد که ارتش ها از انجام آن ناتوانند. ناتوانی ندارد این هنر زیبا. هنرمندانه انجامش دهی و سرسختانه به او وفادار باشی، همه ش بُرد است و پیروزی. پیروزی کلمات بر تکبرات است دیالوگ.

در کارگاه آموزشی شماره ی دو موضوعات زیر بررسی شد:
 • اصول یک مکالمه ی درست
 • دیالوگ؛ بزرگترین اختراع بشر
 • قانون ۱/۲۵۶ در دیالوگ
 • چگونگی کنترل هر نوع دیالوگ
 • چگونگی حفظ حضور ذهن بالا در دیالوگ های سخت
 • زبان بدن و دیالوگ
 • ضرورت دیالوگ در مدیریت سرمایه های انسانی (HPSD)
 • دیالوگ؛ برگ برنده ی Leader
 • نقش دیالوگ در Team Boost-Up

 

کارگاه آموزشی رهبریت تیم | Leadership

مواردی که در کارگاه آموزشی شماره ی یک مورد بررسی قرارگرفت عبارت بودند از :
 • تفاوت Leader و Manager چیست؟
 • کی Leader باشیم، کی Manager؟
 • مفهوم Team Build-Up دقیقا چیست؟
 • از توهم تیم تا تیم واقعی؛ کدامیک؟
 • کدامیک بر دیگری تقدم دارد: Team Build-Up یا Leadership؟
 • لذت تیم و سینرژی چه زمانی احساس می شود؟
 • «تناقض Leader در سایه» به چه معناست؟ (بررسی مدل Blake and Mouton)
 • Leadership و Authority چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ (بررسی مدل Hersey and Blanchard)
 • نقش کاریزما در Leadership چیست؟ (کاریزما؛ یک عنصر بازیگوش)