آپ وارد: نماد خلاقیت OrangeInk

نماد خلاقیت در آرنجینک یک تاس نارنجی است به نام آپ وارد که به ما و شما کمک می کند دینامیک های ذهنی مان را افزایش دهیم و خلاق تر باشیم.

گزارشی بر فعالیت دو فاز نخست کتابخانه ی نارنجی

فاز یکم کتابخانه ی نارنجی روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۵ به کار خود پایان داد. با پایان فاز یکم گزارشی از عملکرد دو فاز نخست کتابخانه ی نارنجی — فاز صفرُم و فاز یکم — ارائه می گردد.

تصویر صفحه گوگل شیرازی در محیط وب است.

مصاحبه با پوریا بزرگی، خالق گوگل شیرازی

گوگل شیرازی را یادتان می آید؟ همان که شد داستان آخرین اپیزود از کمپین بازگشت به مدرسه مان و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. آرنجینک مصاحبه ای انجام داده با پوریا بزرگی نازنین، خالق گوگل شیرازی.

تصویر لوگوی تیم نوآوری باز آرنجینک

تیم نوآوری باز OrangeInk

در اسفند سال گذشته زمانیکه در آرنجینک به بازنگری بر مسیر گذشته مشغول بودیم و جدی تر و با انگیزه ی بالاتری به طراحی ادامه ی مسیر می اندیشیدیم، همراهان و مخاطبان بالقوه ی خودمان را به چالش کشیدیم!