مدیر شبکه های اجتماعی آرنجینک فردی خلاق، حرفه ای و متعهد است که ما را برای حضور صحیح و بهینه در شبکه ها و صفحات اجتماعی کمک خواهد کرد. مدیر شبکه های اجتماعی آرنجینک با توجه به برنامه ی تولید محتوای وب سایت ما و زمانبندی رویدادهای مان مسئولیت تولید محتوای شبکه های اجتماعی، طراحی استراتژی حضور و مدیریت انتشار مطالب در آن شبکه ها را بر عهده خواهد داشت. ایشان پس از گذراندن موفق مراحل استخدام، طی قرارداد همکاری فی مابین به صورت دورکاری به کار خود می پردازد.

اگر شما نیز فکر می کنید از شرایط لازم برای حضور در این موقعیت برخوردار هستید، و دوست دارید با یک تیم حرفه ای، خلاق و پویا همکاری کنید، خیلی زود رزومه ی خود را به همراه گزیده ای از نمونه کارها و پروژه های پیشین (portfolio) به آدرس info@orangeink.ir ارسال کنید. ما پس از بررسی درخواست شما، در صورت انتخاب با شما تماس می گیریم و یک جلسه ی مصاحبه ی حضوری یا آنلاین با هم قرار می گذاریم.

تصویر بنر استخدام مدیر شبکه های اجتماعی است.