شرکت صنایع دریافن قشم
تفکر انتقادی و روش حل مساله

پانزدهمین روز دی ماه ۱۳۹۵ به دعوت شرکت محترم صنایع دریافن قشم – صدف – کارگاه تفکر انتقادی و روش حل مساله را در دفتر تهران برگزار کردیم. با آرزوی موفقیت برای مهندسین خلاق و حرفه ای شرکت صدف.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست خود جهت آموزش درون سازمانی به این صفحه مراجعه فرمایید.